Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Nieuwe wijzigingen in Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben opnieuw wijzigingen aangebracht in de Subsidieregeling verkeer en vervoer. Er zijn paragrafen geheel of gedeeltelijk herzien en paragrafen ingetrokken. Daarnaast is er een nieuw subsidieplafond bekendgemaakt en zijn er actuele indiendata vastgesteld. De wijzigingen zijn grotendeels met ingang van 29 december 2017 van kracht.

De paragraaf Regiotaxi is geheel herzien. Van 2 januari tot en met 27 juni 2018 kunnen gemeenten en organisaties, die deel uitmaken van een gemeenschappelijke regeling een vergoeding aanvragen voor projecten, gericht op de instandhouding van de regiotaxi in Noord-Brabant. Hiervoor is in totaal € 2,9 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld in budgetten van: 

  • € 500.000 voor het aanbieden van regiotaxi;
  • € 1,4 miljoen, voor het uitvoeren van ritten met de regiotaxi en het geven van bindend OV-advies; en
  • € 1 miljoen, voor aan regiotaxi gerelateerde activiteiten. 

Met de paragraaf Goederenvervoer kan subsidie worden aangevraagd voor projecten, die de kwaliteit van het goederenvervoer verbeteren. Hiervoor kunnen ook dit jaar weer aanvragen worden ingediend. De nieuwe indientermijn loopt van 2 januari tot en met 15 november 2018.

Voor deze paragraaf is nog geen subsidieplafond vastgesteld. In 2017 was € 1 miljoen beschikbaar. 

 

De paragrafen Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer en Kleinschalige mobiliteitsoplossingen komen te vervallen. 

Terug naar overzicht