Nieuws

jan
2

Filmfonds maakt subsidieplafonds bekend voor 2018

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds verleent financiƫle steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. Voor een aantal regelingen zijn nieuwe subsidieplafonds bekendgemaakt.

De budgetten zijn als volgt:

 • voor het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, voor 2018: € 19.250; 
 • voor het Deelreglement Distributie, voor het kalenderjaar 2018: 
  • voor internationale distributie: € 150.000, 
  • voor bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland: € 250.000, 
 • voor het Deelreglement Filmactiviteiten: 
  • voor 2018 voor projectsubsidie filmfestival: € 300.000,
  • voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020: € 275.000; 
 • voor het Deelreglement Realisering, voor 2018: 
  • voor de projectsubsidie Matchingbijdrage Mainstream Films: € 2.500.000, 
  • voor de projectsubsidie Minoritaire Coproductie: € 3.100.000;
 • voor het Deelreglement Ontwikkeling:
  • voor Slatefunding ontwikkeling speelfilms voor 2017 en 2018, jaarlijks € 405.000, en
  • voor Slatefunding ontwikkeling documentaires voor 2017 en 2018, jaarlijks € 160.000. 

Voor Incentive geldt, dat per aanvraagronde als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd worden, tot maximaal 70% van het budget. Een eventueel resterend budget uit 2017 wordt toegevoegd aan het budget voor de regeling in 2018.

 

Om te voorkomen dat de jaarlijks vastgestelde budgetten voortijdig uitgeput zijn, wordt er naar gestreefd maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor filmproducties en -activiteiten op basis van de deelreglementen Ontwikkeling, Realisering, Distributie en Filmactiviteiten vóór 1 augustus 2018 te besteden en ten minste 30% voor de rest van het kalenderjaar te reserveren. 

Terug naar overzicht