Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Wijziging ESF 2014-2020 gepubliceerd

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling ESF 2014-2010. Het gaat om o.a. een technische wijziging en een verhoging van het budget voor duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Voor de aanvraagronde van 14 tot en met 25 november 2016 is naar schatting € 30 miljoen subsidie aangevraagd, waarmee het beschikbaar gestelde budget van € 13 miljoen is overschreden. Daarom wordt het bedrag nu verhoogd naar € 30 miljoen.Verder is er een technische aanpassing met betrekking tot de doelgroep van actieve inclusie. Het gaat om de omschrijving van de doelgroep van (ex-)leerlingen binnen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, met als doel de toerekening van projectkosten aan deze doelgroep te vereenvoudigen. Er hoeft niet meer te worden aangetoond wat de leeftijd van de deelnemer is, in welke klas de deelnemer zit en of de deelnemer beschikt over een indicatiestelling voor het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.
 
De laatste wijziging heeft te maken met kostenoptie. De wijziging  betreft een nadere uitwerking van het Europeesrechtelijke kader voor het ESF in de programmaperiode 2014-2020, waarmee het expliciet mogelijk gemaakt wordt om gebruik te maken van vereenvoudigde kostenopties bij het afrekenen van projecten gesubsidieerd met ESF-bijdragen. Dit is een toevoeging op de al bestaande mogelijkheid om af te rekenen op basis van werkelijk gemaakte en betaalde kosten.
 
In de programma-periode van het ESF 2014-2020 gaat Nederland projecten ondersteunen rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Nederland wil de arbeidsparticipatie verhogen van 72% van 80% in 2020 en streeft naar een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk.Het ESF kent vier thematische doelstellingen. Per doelstelling is er vervolgens een aantal zogeheten investeringsprioriteiten opgesteld. De lidstaat dient hieruit een keuze te maken. Nederland heeft hierbinnen gekozen voor Actieve inclusie (re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en Actief en gezond ouder worden (het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden).

Terug naar overzicht