Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Subsidieregeling journalistieke innovatie 2017 vastgesteld

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wil de innovatie en vernieuwing in de branche versterken en heeft daarom de subsidieregeling journalistieke innovatie 2017 vastgesteld. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor nieuwe (combinaties van nieuwe) of bestaande journalistieke producten. Voor deze regeling is in totaal € 800.000 beschikbaar, dat wordt verdeeld over drie onderdelen. De verschillende onderdelen worden aangeduid  als subsidieverstrekkingen. 
 
Aanvragen voor de eerste subsidieverstrekking kunnen worden ingediend voor projecten, gericht op de ontwikkeling van een prototype of pilot. Deadline voor het indienen van aanvragen is 22 februari 2017. In de Staatscourant is per abuis een deadline van 1 februari 2017 genoemd. Voor deze eerste subsidieverstrekking is een deelplafond vastgesteld van € 550.000.  
 
De tweede subsidieverstrekking betreft het doorontwikkelen of opschalen van een prototype of pilot, indien een derde partij bereid is bij te dragen. Hiervoor is een deelplafond vastgesteld van 100.000. De derde subsidieverstrekking is bedoeld voor de doorontwikkeling of opschaling van een prototype of pilot in alle andere gevallen. Het deelplafond bedraagt € 150.000. Aanvragen voor zowel de tweede als de derde subsidieverstrekking kunnen worden ingediend tot en met 22 november 2017. Aanvragen voor een tweede of derde subsidieverstrekking kunnen uitsluitend worden ingediend door partijen, die al een subsidieaanvraag hebben lopen uit de eerste subsidieverstrekking. Deze aanvragen worden pas beoordeeld nadat de eerste subsidieverstrekking is vastgesteld. 
 
Indien de afzonderlijke deelplafonds niet geheel worden opgebruikt, kan het resterende deel worden gebruikt voor één van de andere subsidieverstrekkingen. Indien na het sluiten van de derde subsidieverstrekking het subsidieplafond nog niet is opgebruikt, kan het dan nog resterende deel worden besteed aan andere doelen van het Stimuleringsfonds. 
 
De uitkeringen bedragen maximaal € 35.000 bij de eerste, € 10.000 bij de tweede en € 35.000 bij de derde subsidieverstrekking. 
 
De regeling is de opvolger van de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2016, die is komen te vervallen. 

Terug naar overzicht