Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Subsidiemodule voor ERA-NET energieprojecten gepubliceerd

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Subsidiemodule voor ERA-NET energieprojecten gepubliceerd. Deze nieuwe module is toegevoegd aan de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES). Het instrument European Research Area Network (ERA-NET), onderdeel van Horizon 2020, heeft tot doel de de samenwerking van nationale en regionale onderzoeksorganisaties binnen Europa te bevorderen. Een groep van landen kan een aanvraag voor een ERA-NET rondom een bepaald thema indienen bij de Europese Commissie. Als de Commissie het ERA-NET-voorstel goedkeurt, vult zij het gezamenlijke budget van de deelnemende Europese lidstaten aan. De belangrijkste activiteit die doorgaans binnen ERA-NET wordt ontplooid, is de organisatie van gezamenlijke calls voor onderzoeksvoorstellen gericht op een specifiek thema. 
 
Nederland heeft in het verleden onder meer meegedaan aan ERA-NETten op het gebied van bio-energie, zonne-energie en windenergie. Projectvoorstellen die ingediend worden bij een gezamenlijke call van een ERA-NETworden beoordeeld door een internationale expertcommissie van het betreffende ERA-NET. Als een projectvoorstel positief beoordeeld wordt door deze commissie, dienen de projectdeelnemers ieder in hun eigen land de financiering te regelen.  Bij voorkeur worden deze projecten gefinancierd uit bestaande subsidiemodules in de Regeling nationale EZ-subsidies. zoals bijvoorbeeld de subsidiemodule hernieuwbare energie (§ 4.2.3). Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat het tijdpad van de openstelling van de nationale regelingen niet altijd overeenkomt met het tijdpad van de ERA-NET energiecalls. Ook kunnen projecten afvallen in de nationale tender doordat het subsidieplafond bereikt is bij een te grote hoeveelheid subsidieaanvragen. Tot slot kan het ook voorkomen dat de criteria van nationale regelingen niet matchen met de criteria voor ERA-NET calls. Zo kan het gunstig zijn om op sommige (kennis)gebieden op Europees vlak samen te werken, terwijl een nationaal project niet voor de hand ligt. Een voorbeeld hiervan is de ERANET Cofund ACT.
 
Voor projecten van ERA-NET calls op het gebied van energie, waarbij om bovengenoemde redenen geen gebruik gemaakt kan worden van de nationale subsidiemodules in de RNES, heeft de Minister van Economische Zaken in het verleden meerdere keren een ad hoc subsidiebeschikking rechtstreeks op basis van artikel 2 van de Kaderwet EZ-subsidies af moeten geven. Dit is niet wenselijk. Het kost extra tijd en er zijn vooraf geen transparante voorwaarden voor de markt waaronder partijen mee kunnen doen. Met de Subsidiemodule voor ERA-NET energieprojecten wordt voorzien in een specifieke basis voor het verstrekken van subsidies aan deze projecten. Hierdoor kan, indien de minister subsidie beschikbaar wil stellen voor een nieuwe ERA-NET energiecall, volstaan worden met een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam van en een link naar de desbetreffende ERA-NET energiecall wordt opgenomen.
 

Terug naar overzicht