Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Nieuwe subsidie voor bovenlokale evenementen in Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de eerder aangekondigde Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2017 gepubliceerd. Met deze regeling kan een subsidie worden aangevraagd voor een (volks)cultureel en / of sportevenement met een bovenlokale uitstraling. Voor het evenement moet gebruik worden gemaakt van de inzet van vrijwilligers.De subsidieaanvraag moet in 2017 en vóór aanvang van het evenement zijn ontvangen door de provincie. Voor 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 207.500. Per evenement kan maximaal € 2.500 worden verstrekt. 
Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier. Dit wordt binnenkort op de website van de provincie gepubliceerd. 

Terug naar overzicht