Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Limburg maakt subsidieplafonds bekend voor 2017

Limburg heeft voor diverse subsidie- en beleidsregels subsidieplafonds voor 2017 vastgesteld. De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

Nadere Subsidieregels Archeologie: 

Venster 1 Archeologie in beeld: € 500.000,
Venster 2: Archeologie in verbinding: € 500.000;

Bibliotheek en Maatschappij: 

Jongeren van 0 tot 18 jaar: € 425.000,
Volwassenen vanaf 18 jaar € 425.000;

Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019: 

Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking: € 300.000, 
Projectsubsidie Creatieve Industrie: € 200.000, 
Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen: € 350.000, 
Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen: € 25.000, 
Regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling: € 25.000;

Nadere subsidieregels Film: 

Filmproducties: € 100.000, 
Limburgse Talentontwikkeling: € 300.000; 

Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018: € 91.000 voor de eerste tranche;
Nadere subsidieregels opruiming drugsafval Provincie Limburg: € 318.693;
Nadere subsidieregels Sport 2016-2019

Werkplatforms speerpunten-, kern- en kanssporten:

Sporttakcoördinator; € 140.000,
Bestuurskosten van een platform: € 60.000, 
Breedtesportstimuleringsactiviteiten: € 250.000,
Talentontwikkeling: € 300.000,
Evenementen: € 297.500;

Sportaccomodaties

Sportaccomodaties voor nationale en / of regionale trainingscentra: € 70.000,
Veilige wieleromgeving: € 500.000,
Hippische koplopersomgeving: € 140.000; 


Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg: € 5 miljoen;
Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2017-2020: € 300.000; 
Nadere subsidieregels per auto door vrijwilligers: De Wensbus:


€ 780.000, voor pilots die deelgenomen hebben aan 'Wensbus'; en
€ 1.050.000, voor organisaties van lokale vervoersinitiatieven in doelgebieden.   
De deadline voor de Nadere subsidieregels MONULISA 2016-2017 is 31 mei 2017. Het subsidieplafond bedraagt € 800.000.
Aanvragen voor de Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2016-2017 kunnen tot en met 1 november 2017 worden ingediend. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 1,6 miljoen. 
  
De Nadere subsidieregels Implementatie KAR en de Nadere subsidieregels robuuste riviermaatregelen Maasplassen hebben als einddatum 31 december 2017. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 785.000 voor de Nadere subsidieregels Implementatie KAR en € 1,5 miljoen voor de Nadere subsidieregels robuuste riviermaatregelen Maasplassen.
  
Limburg kent ook een aantal meerjarige subsidieregelingen, waarvoor subsidieplafonds zijn vastgesteld voor de totale periode.
Voor zowel de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF) als de Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt is geen einddatum bekendgemaakt. Voor LEF is € 43,9 miljoen beschikbaar. Het subsidieplafond voor de Verordening Stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt bedraagt € 2,7 miljoen. 
 
De Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg heeft een looptijd tot en met 1 januari 2020. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 4.255.000. De deadline voor het indienen van aanvragen voor de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds is 1 april 2021. Voor deze regeling is in totaal € 5.850.000 beschikbaar. 
 
Tenslotte is voor een aantal regelingen voor 2017 een subsidieplafond vastgesteld van € 0. Het gaat om: 

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020, voor zowel de paragrafen Cultuurplan 2017-2020 als Subinfrastructuur 2017-2018; 
Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v., hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers; 
de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied.

Terug naar overzicht