Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Letterenfonds maakt twee nieuwe regelingen bekend

Het Letterenfonds heeft twee nieuwe regelingen gepubliceerd. De regeling literaire tijdschriften is bedoeld voor tweejarige projectsubsidies voor tijdschriften, voor auteurshonoraria en redactiekosten. Met de Regeling literaire manifestaties en activiteiten kan een vergoeding worden aangevraagd voor het stimuleren van manifestaties en activiteiten, die het literaire klimaat in Nederland voor een breed publiek kunnen bevorderen. Aanvragen voor literaire tijdschriften kunnen eens per twee jaar worden ingediend. Er is nog geen deadline vastgesteld. Voor de regeling literaire manifestaties zijn twee deadlines vastgesteld in 2017. De eerste deadline is op 1 februari 2017. De tweede deadline is begin september 2017.
 
De ingediende aanvragen worden in beide gevallen beoordeeld volgens een aantal vastgestelde criteria. De projecten die het meest positief op de criteria scoren, komen als eerste voor subsidie in aanmerking. 
Er zijn nog geen subsidieplafonds vastgesteld. Meer informatie wordt binnenkort bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds. 
 
 
 

Terug naar overzicht