Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Voorlopige tarieven voor GLB 2023 vastgesteld

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten.

Aanvragers hebben tot en met 30 november 2023 de gelegenheid gehad om steun in de vorm van rechtstreekse betalingen aan te vragen op basis van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 (GLBNL23). Het is de bedoeling om tussen 1 en 31 december 2023 zo veel mogelijk rechtstreekse betalingen te doen. Omdat het aantal subsidiabele hectares op 1 december niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld en nog geen definitief beeld kan worden opgemaakt van de uitgevoerde subsidiabele activiteiten in het kader van de ecoregeling, is betaling vooralsnog alleen mogelijk met voorlopige eenheidsbedragen, die nu dus zijn gepubliceerd.

In de Gecombineerde Opgave zijn meer hectares en eco-activiteiten aangemeld dan verwacht. Indien hiervoor ook daadwerkelijk steun wordt aangevraagd, kan dat gevolgen hebben voor de definitieve eenheidsbedragen omdat het budget gelimiteerd is. De voorlopige eenheidsbedragen voor de basisinkomenssteun en de ecoregeling houden rekening met mogelijkheden om flexibiliteit in de budgetten te zoeken en andere opties te verkennen.

Over de Uitvoeringsregeling GLB 2023
Het doel van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is de bevordering van een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector ten behoeve van de voedselzekerheid voor de lange termijn; de ondersteuning en versterking van de milieubescherming en klimaatactie; én de versterking van de sociaaleconomische structuur van plattelandsgebieden.

Terug naar overzicht