Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Regeling voor continuïteit cruciale jeugdzorg verlengd

Verlenging van de regeling wordt noodzakelijk geacht, omdat de financiële positie van diverse aanbieders van jeugdzorg nog steeds precair is. Nog steeds slaagt een substantieel deel van de aanbieders van jeugdzorg er niet in kostendekkend te werken en de afgelopen jaren had de Jeugdautoriteit gemiddeld nog 18 tot 20 aanbieders ‘in casuïstiek’.

Door de verlenging van de regeling kunnen aanvragen nu worden ingediend tot en met 31 december 2024. Voor 2024 is een subsidieplafond van € 10 miljoen beschikbaar.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het borgen van de continuïteit van vormen van cruciale jeugdzorg in geval van acute liquiditeitsproblemen.

Terug naar overzicht