Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Noord-Holland stimuleert toegankelijkheid bushaltes

Het doel van de regeling is het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor mindervalide reizigers, door het stimuleren van aanpassingen aan bestaande bushaltes en de aanleg van nieuwe bushaltes.

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten die de Vervoerregio Amsterdam vormen. Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanpassing van bestaande bushaltes en de aanleg van nieuwe bushaltes in Noord-Holland conform de toegankelijkheidseisen genoemd in de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014, waardoor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor minder valide reizigers wordt verbeterd.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 35.000 per eenzijdige bushalte locatie.

Aanvragen kunnen van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Indien het subsidieplafond van € 500.000 wordt bereikt, worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen per individuele halte gerangschikt op een prioriteitenlijst. De rangschikking vindt plaats op volgorde van het grootste aantal instappers naar het kleinste aantal instappers op een gemiddelde werkdag voor elke individuele halte. De aanvragen worden vervolgens per individuele halte gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Terug naar overzicht