Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

ZonMw-oproep programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het nieuwe programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026. Het gaat om de oproep 'DoelmatigheidsOnderzoek - Voorbereidende studies ronde 1'.

Binnen de oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek.

De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. Er staan nog relevante vragen open over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van de te onderzoeken interventie. Deze vragen kunnen enkel beantwoord worden middels een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse.

De subsidie kan worden aangevraagd voor een voorbereidende studie die leidt tot een doelmatigheidsonderzoek binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit niet uitvoerbaar of relevant is. In aanmerking voor deze subsidieronde komen de volgende typen voorbereidende studies:

  • Pilotstudie: een kleinschalige versie van de hoofdstudie waarin getest wordt of alle componenten van de studie samen functioneren;
  • Haalbaarheidsstudie: een deelonderzoek dat uitgevoerd wordt vooraf aan de hoofdstudie om te bepalen of de hoofdstudie uitvoerbaar is;
  • Systematische review: een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd;
  • Meta-analyse: hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische technieken om de beschikbare kennis samen te vatten in een enkele kwantitatieve schatting of effect size.


Aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of een zorginstelling.

Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000. Voor deze subsidieronde is € 550.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 9 februari 2021, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-voorbereidende-studies-ronde-1/

Terug naar overzicht