Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties verruimd

Er is een wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gepubliceerd.

Belangrijkste wijziging is een aanpassing van de specifieke maatregelen (bijlage 1) die in aanmerking komen voor subsidie. Naast enkele verduidelijkingen en verbredingen van reeds opgenomen maatregelen, zijn enkele maatregelen toegevoegd. Zo zijn onder energiebesparing maatregelen toegevoegd voor isolatie van zwembaden en koeling en verwarming van sportaccommodaties. Ook is een energieregistratie- en bewakingssysteem met publieke visualisatie toegevoegd.

Onder maatregelen die de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking vergroten, is aangepast dat een tillift voor personen niet alleen in een zwembad, maar ook in andere sportaccommodaties kan worden toegepast.

Tot slot is onder punt D een nieuwe lijst toegevoegd met maatregelen voor klimaatadaptatie op sportaccommodaties. Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport worden nu twee maatregelen opgenomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op en rondom de sportaccommodatie te verminderen. Het gaat hierbij om opvang en hergebruik van regenwater op de sportaccommodatie, en een vegetatiedak voor het bufferen van regenwater en het verminderen van hittestress en de bijbehorende koelvraag.

Naast de wijziging van bijlage 1, is in de regeling verduidelijkt wanneer een organisatie een amateursportorganisatie is. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI-codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit was voorheen ook al het geval, maar stond slechts vermeld in de toelichting. Nu is dit expliciet opgenomen in de regeling.

Tot slot zijn enkele wijzigingen aangebracht in de verantwoordingssystematiek.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

Terug naar overzicht