Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Eerste oproep voor 'Small scale projects' Innovation Fund geopend

De Europese Commissie heeft de eerste oproep voor zogeheten 'Small scale projects' in het kader van het Innovation Fund (IF) geopend.

Het Innovation Fund, dat één van 's werelds grootste programma's voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën is, wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de veiling van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem oftewel het EU's Emissions Trading System (EU ETS).

Het Innovation Fund is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag. Voor de periode 2020-2030 zal het fonds zo'n € 10 miljard aan ondersteuning kunnen toekennen.

Met de nu gelanceerde eerste oproep voor 'Small scale projects', met identificatiecode InnovFund-SSC-2020, wordt er € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor kleinschalige projecten, oftewel projecten waarmee investeringen van minimaal € 2,5 miljoen en maximaal € 7,5 miljoen zijn gemoeid. De ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de projectkosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 maart 2021.

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects (persbericht) en https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=INNOVFUND;callCode=InnovFund-SSC-2020 (oproep).

Terug naar overzicht