Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Subsidie voor jonge landbouwers ook in Drenthe weer geopend

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kan er ook in Drenthe weer subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen in de verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers tot en met 40 jaar. Het subsidieplafond bedraagt € 650.000. Hiervan is € 325.000 afkomstig uit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en € 325.000 afkomstig van de provincie.

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor een aantal vastgestelde investeringen, waaronder luchtwassystemen en emissie-arme vloeren in stallen. Per landbouwbedrijf wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen. De aanvraag kan op maximaal drie investeringscategorieën betrekking hebben.

 

De regeling is één van de maatregelen die worden genoemd in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie. Het geheel wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Terug naar overzicht