Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Stand van zaken Regeling Vermindering Verhuurderheffing op 1 december 2017

Met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) kunnen belastingplichtige verhuurders, die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens, fiscale vermindering op de verhuurderheffing aanvragen. De regeling ging in 2014 van start. Met ingang van 1 april 2017 zijn er nieuwe investeringsvoorwaarden van kracht. RVO heeft een tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken van 1 december 2017, tot 17.00 uur.

Er is voor € 490.760.000 aan voorlopige investeringen en voor € 123.740.000 aan definitieve investeringsverklaringen toegekend. In totaal is er € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar tot en met 31 december 2021. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. De hoogte van de vermindering is afhankelijk van de investering en de locatie waar de huurwoning zich bevindt.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de regeling op een aantal punten aangepast. Voor de investeringscategorie verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen zijn er twee wijzigingen:

  • De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering wordt met twee jaar verlengd tot en met 31 december 2019;
  • Voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend, moet het gaan om realisatie van huurwoningen met een huur lager dan de eerste aftoppingsgrens.

Verdere aanpassingen zijn:

  • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen. Vanaf 1 januari 2018 hoeven verhuurders over de eerste 50 woningen die ze bezitten geen verhuurderheffing te betalen;
  • Rijksmonumenten worden per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurderheffing;
  • Per 1 januari 2018 wordt de verhuurderheffing over een WOZ-waarde van ten hoogste € 250.000 berekend. Dit bedrag zal vervolgens elk jaar stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen.

Terug naar overzicht