Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Stand van zaken hernieuwbare energieprojecten per 27 november 2017

RVO heeft een budgetoverzicht gepubliceerd met de stand van zaken per 27 november 2017 voor de subsidieregeling Hernieuwbare energieprojecten, onderdeel van de Topsector Energieregelingen (TSE). Van het totaal beschikbare budget, dat € 50.000.000 bedraagt, is op dit moment nog € 15.301.150 beschikbaar. In totaal is er voor een bedrag van € 10.367.121 subsidie toegekend. Het totaalbedrag van subsidieaanvragen die in behandeling zijn, is € 24.331.729.

De ervaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is, dat lang niet alle in behandeling zijnde aanvragen ook daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoen en daardoor ook niet allemaal gehonoreerd zullen worden. Geadviseerd wordt daarom, de projectideeën vooraf te laten toetsen. Op de website van de Topsector Energie is een overzicht beschikbaar van projecten, die de afgelopen jaren al ondersteuning hebben ontvangen.

Terug naar overzicht