Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

NWO opent opnieuw call Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

Bij NWO kunnen ervaren, gepromoveerde onderzoekers financiering aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. De deadline is 1 maart 2018. Het gaat om recente vondsten, dat wil zeggen dat de opgravingen moeten zijn aangevangen na 1 september 2007, in Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft - net als in 2016 - € 250.000 vrijgemaakt voor de regeling.

Senior onderzoekers die gedurende het aanvraagproces en de gehele looptijd van het project een aanstelling hebben bij een Nederlandse kennisinstelling, gemeente, regio, provincie, of een erkend archeologisch bedrijf en/of het Rijksmuseum van Oudheden kunnen een aanvraag indienen. De financiële bijdrage moet tussen de € 50.000 en € 100.000 liggen. De maximale looptijd van een project is twee jaar. 

 

Op basis van gesprekken met aanvragers en de sector archeologie over de call van 2016, heeft de oud-minister Jet Bussemaker van OCW geconcludeerd dat deze in een behoefte voorziet en heeft ze NWO gevraagd de call in 2017 te herhalen. Hierbij zijn de ervaringen van vorig jaar gebruikt om de call op enkele punten aan te scherpen. De belangrijkste aanpassingen in vergelijking met 2016 zijn dat de aanvangsdatum van de opgraving is verschoven naar 1 september 2007 en dat in plaats van om een zoveel mogelijk afgeronde basisrapportage, wordt gevraagd om het Programma van Eisen (PvE). Mocht de opgraving voor 1 maart 2016 zijn voltooid, dan moet er een afgeronde basisrapportage beschikbaar zijn.

Terug naar overzicht