Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Noord-Brabant stelt nieuwe subsidie voor sport vast

Met ingang van 2 december 2017 is de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 van kracht. De nieuwe regeling bestaat vooralsnog uitsluitend uit de paragraaf Side events Uniek sporten. Hiermee wil de provincie sport voor mensen met een beperking meer vanzelfsprekend maken. Organisaties van topsportevenementen kunnen een aanvraag indienen voor het creëren van side events en activatietrajecten op dit gebied.

Een side event is een programma met activiteiten, dat georganiseerd wordt naast het formele programma van een topsportevenement. Met Uniek sporten worden sporten bedoeld, die bestemd zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. 

De vergoeding kan worden aangevraagd door de organisator. Het project moet worden uitgevoerd in samenwerking met zowel een regionaal sportloket Uniek sporten, een zorginstelling, een sportaanbieder als mensen met een beperking, die de sport op het side event kunnen bezoeken.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 november 2017 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 november 2018 tot en met 30 september 2019. Het subsidieplafond bedraagt voor beide termijnen elk € 200.000. De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten. De maximale bedragen variëren van € 7.500 tot € 24.999. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers aan het event.

 

De subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2018-2019 is de opvolger van de Subsidieregeling Noord-Brabant 2013-2016, die in het geheel komt te vervallen met ingang van 2 december 2017.

Terug naar overzicht