Nieuws

dec
1

Besluiten ter verduidelijking toepassen Innovatiebox gepubliceerd

Op basis van internationaal gemaakte afspraken is op 1 januari 2017 de nieuwe Innovatiebox ingevoerd. Deze geldt voor immateriƫle activa die zijn voortgebracht na 30 juni 2016. Gebleken is dat in de praktijk behoefte bestaat aan een nadere uitleg bij het gehanteerde uitvoeringskader voor de toepassing van de Innovatiebox. Om hieraan tegemoet te komen is het besluit 'Vennootschapsbelasting. Innovatiebox; Artikelen 12b tot en met 12bg' vastgesteld.

Het besluit is vormgegeven als een vraag- en antwoordbesluit. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Jaarrekening bij het bepalen netto-omzetcriterium;
  • Welke uitgaven vallen onder de nexusbreuk;
  • Invloed subsidie op de nexusbreuk;
  • Invloed S&O-afdrachtvermindering op de nexusbreuk;
  • Kwalificerende uitgaven; inlenen personeel en werkzaamheden DGA;
  • Overgangsrecht; forfaitaire regeling.

Daarnaast is vandaag een wijzigingsbesluit gepubliceerd waarin buiten twijfel wordt gesteld dat het besluit van 1 september 2014, nr. BLKB 2014/1054M (Staatscourant 2014, nr. 25141) ziet op de Innovatiebox van artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals dit gold tot en met 31 december 2016.

Terug naar overzicht