Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Subsidie voor jonge landbouwers in Gelderland weer geopend voor aanvragen

Met ingang van 1 december 2016 is het ook in Gelderland voor jonge landbouwers weer mogelijk, subsidie aan te vragen voor fysieke investeringen in verduurzaming van hun agrarische ondernemingen. Aanvragen kunnen tot en met 15 januari 2017 worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.Van dit budget is 50% afkomstig van de provincie en 50% uit middelen uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO.
 
De subsidieregeling voor jonge landbouwers komt voort uit een afspraak tussen Rijk en provincies. De provincies stellen de subsidie dit jaar voor het eerst beschikbaar. Voorheen deed het ministerie van Economische Zaken dat. Bij de decentralisatie van de Regeling Jonge Landbouwers is afgesproken dat alle provincies één uniforme regeling hanteren.

Terug naar overzicht