Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Bijzondere bekostiging voor asielzoekers in tweede jaar in Nederland

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft een wijziging gepubliceerd van de regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016-2017 en ondersteuning leerlingen in primair en voortgezet onderwijs. Het betreft de ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die voor het tweede jaar in Nederland zijn. De bijzondere bekostiging voor deze leerlingen gaat in met terugwerkende kracht tot de eerste schooldag van het schooljaar 2016-2017.De bijzondere bekostiging wordt per kwartaal op aanvraag toegekend. De aanvraag voor bijzondere bekostiging voor de peildatums eerste schooldag en/of 1 november 2016 moet door DUO zijn ontvangen voor 24 december 2016. De data daarna zijn 1 maart en 29 mei 2017. Voor meer informatie zie ook de wettekst.
 
Met de Regeling bekostiging PO 2016-2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016-2017 kan bijzondere bekostiging worden aangevraagd voor leerlingen uit bepaalde categorieën. Dit is per onderwijstype verschillend. 
Scholen in het basisonderwijs kunnen bijzondere bekostiging aanvragen voor:

een toename van het aantal kinderen van asielzoekers;
de eerste opvang van vreemdelingen;
opvang kinderen asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties;
schipperskinderen;
zigeunerkinderen;
kinderen afkomstig uit blijf-van-mijn-lijfhuizen;
kinderen van ouders met een trekkend bestaan. 

Speciale scholen voor basisonderwijs kunnen een bijzondere bekostiging aanvragen voor de eerste opvang van vreemdelingen. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kunnen bjizondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (cluster 3).

Terug naar overzicht