Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Zuid-Holland verlengt subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de looptijd van de 'Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking' met een jaar verlengd. De regeling komt nu met ingang van 1 januari 2017 te vervallen. Met de regeling wil de provincie een bijdrage leveren aan de versterking van de bestuurskracht van gemeenten en regio's door samenwerking te stimuleren. Er kan een subsidie verstrekt worden voor onderzoek of het organiseren van bijeenkomsten.  
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor het tijdvak 1 januari tot en met 31 december 2016 is een subsidieplafond vastgesteld van € 250.000.

Terug naar overzicht