Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Regels voor Ruimte Gelderland 2016 gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Regels voor Ruimte 2016 bekendgemaakt. De regeling treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking. Er kan subsidie aangevraagd worden voor verschillende activiteiten of het starten van activiteiten. De regeling is de opvolger van onder meer de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, die met ingang van volgend jaar komt te vervallen.  
De Regels voor Ruimte 2016 bevat hoofdstukken voor Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Milieu, energie en klimaat, Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden, Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, Regionale economie en Cultuur en erfgoed. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in verschillende (sub)paragrafen, die elk eigen voorwaarden hebben. Daarnaast zijn er nog een groot aantal algemene bepalingen van toepassing. De indientermijn is per onderdeel verschillend. Meer informatie is hier te vinden. 
 
Met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen:

Regels Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; 
Regels subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed 2013; 
Regels asbest eraf, zonnepanelen erop Gelderland; 
Nadere regels loonkosten Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland 2008; 
Nadere regels loonkosten Subsidieregeling meerjarenprogramma's Gelderland 2012; 
Herziene regels subsidieverstrekking economie 2013;
Herziene regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013;
Regels subsidieverstrekking sociaal-economisch beleid 2011; 
Regels subsidieverstrekking Sociaal en Jeugd 2011; 
Beleidsregel recessie; 
Subsidieregeling voor ontruiming en vernietiging van krotstandplaatsen voor woonwagens 1998;
Regels subsidieverstrekking klimaat 2011; 
Nadere regels subsidieverordening jeugdzorg provincie Gelderland 2010; 
Beleidsregel subsidieverstrekking ontgroening en vergrijzing; 
Uitvoeringsregels cultuur Gelderland 2006; 
Regels subsidieverstrekking archieven 2011; 
Regels subsidieverstrekking cultuur 2011; 
Nadere regels Subsidieregeling sociaal beleid Gelderland 2004; 
Regels subsidieverstrekking groenblauwe diensten; 
Regels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2011; 
Uitvoeringsregeling stadsvernieuwingsfonds Gelderland 1998; 
Beleidsrichtlijnen Subsidieverordening vernieuwing landelijk gebied 1998; 
Beleidsregels voor het opstellen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997; 
Regels subsidieverstrekking activiteiten ruimtelijke kwaliteit; 
Regels subsidieverstrekking Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 Gelderland; 
Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 Gelderland.

De bovengenoemde regelingen blijven van kracht op aanvragen om subsidie en subsidiebesluiten die zijn genomen voor 1 januari 2016.

Terug naar overzicht