Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Zuid-Holland publiceert Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015

Met de Subsidie erfgoedlijnen Zuid-Holland kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de beleidsvisie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland 2013-2016, voor zover deze zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Voor 2015 is een nieuw maatregelenpakket gepubliceerd. De zeven nieuwe erfgoedlijnen zijn:

Atlantikwall;
Goeree-Overflakkee;
Landgoederenzone;
Limes;
Oude Hollandse Waterlinie (OHW);
Trekvaarten (Haarlemmer Trekvaart, Vliet en Schie):
Waterdriehoek, gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 25 februari 2015. De hoogte van de subsidie is een vooraf vastgesteld bedrag, dat in het maatregelenpakket erfgoedlijnen voor de betreffende activiteit is opgenomen. Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht