Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015 vastgesteld

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2015 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai vastgesteld. Het bedraagt € 20.441.000.

Doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het verminderen van geluidshinder door verkeers- en spoorwegen. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:
• Bronmaatregelen: stille wegdekken, verkeersmaatregelen, raildempers;
• Overdrachtsmaatregelen: geluidsschermen en -wallen;
• Maatregelen aan de woning: gevelisolatie;
• Bestemmingswijziging: onttrekken van een woning aan de woonbestemming.

De regeling kent twee soorten subsidies, de ‘voorbereidingssubsidie’ en de ‘uitvoeringssubsidie’. Een voorbereidingssubsidie omvat de kosten voor de voorbereiding op en de begeleiding van de maatregelen die door de Minister kunnen worden vastgesteld alsmede de kosten van het toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoeringssubsidie financiert de daadwerkelijke realisatie.

Terug naar overzicht