Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Stand van zaken SDE+ op 20 november 2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe tabel gepubliceerd van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), met daarin de stand van zaken op 20 november 2014, van de aanvragen die zijn ingediend. Sinds 1 april zijn er 3.861 aanvragen voor de SDE-subsidie binnengekomen, voor een totaal budget van € 5,393 miljard. Hiervan zijn inmiddels 549 aanvragen gehonoreerd, voor een totaal bedrag van € 869 miljoen. De SDE+ 2014 is nog tot en met 18 december 2014 geopend.

De tabel is hier te bekijken. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. Het overzicht betreft de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Het overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. Het beschikbare budget van € 3,5 miljard is inmiddels overtekend. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking. 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht