Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Limburg publiceert nieuwe Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen

De provincie Limburg heeft de 'Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2015' gepubliceerd, die met ingang van 1 januari 2015 van kracht wordt. Per deze datum vervalt de oude 'Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015'. De nieuwe regeling is van toepassing op evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016. Het moet gaan om grootschalige evenementen met een bovenlokale uitstraling, op het gebied van (volks)cultuur, sport en muziek.

Evenementen moeten in belangrijke mate worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Hierbij richt de regeling zich erop om evenementen, die door de recessie minder sponsoren kunnen aantrekken en daardoor in de knel raken, toch te laten plaatsvinden.

Voor de uitvoering van de nieuwe regeling is € 350.000 beschikbaar, waarvan € 300.000 voor subsidieverlening en € 50.000 voor uitvoeringskosten. In aanmerking komen verenigingen en stichtingen, die statutair in Limburg gevestigd zijn. Per evenement is een maximale subsidie mogelijk van € 3.000. De subsidieaanvraag dient in 2015 en voor aanvang van het evenement te zijn ontvangen door de provincie.

Terug naar overzicht