Nieuws

dec
1

Fonds Nutsohra publiceert publieksteksten vier nieuwe programma's

Vanaf 1 januari 2015 start Fonds NutsOhra met vier nieuwe programma's naar aanleiding van haar nieuwe strategie. Deze programma's richten zich op vier kwetsbare groepen in de samenleving. Het fonds heeft nu de publieksteksten voor elk van deze programma's beschikbaar gesteld, die respectievelijk getiteld zijn: 'Klein Geluk', 'Zorg Ún Perspectief', 'Meer Veerkracht, Langer Thuis' en 'Gezonde Toekomst Dichterbij'.

De doelstelling van 'Klein Geluk' is een bescheiden bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het programma loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari
2017. Het budget van € 2 miljoen wordt in een aantal rondes beschikbaar gesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen aanvragen van organisaties en van individuen. De eerste oproep voor organisaties opent op 1 januari 2015. De eerste oproep voor individuele aanvragen opent op 1 augustus 2015.

De doelstelling van 'Zorg én Perspectief' is het verkleinen van het verschil wat betreft maatschappelijk perspectief voor jeugdigen (0-25 jaar) met een chronische aandoening, in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten, door:
• het bevorderen van ontwikkelingsgerichte zorg en maatschappelijke participatie, en
• problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.
Het programma loopt van januari 2015 tot december 2017. Het totale budget van € 5 miljoen wordt in vijf aanvraagrondes beschikbaar gesteld via een open oproep tot het indienen van aanvragen.

'Meer Veerkracht, Langer Thuis' richt zich op het bevorderen van innovatieve projecten voor alleenstaande, niet-dementerende ouderen (ouder dan 65 jaar) met een beperking, gericht op:
• versterken van het sociale netwerk en meedoen aan activiteiten,
• meer bewegen en mobiliteit.
Het programma loopt van februari 2015 tot 2018, met een budget van € 12 miljoen. Vijf aanvraagrondes zullen worden opengesteld. In februari 2015 verschijnt de eerste calltekst. Voor partijen met een goed vernieuwend idee worden voorafgaand aan een call een aantal regiobijeenkomsten georganiseerd.

'Gezonde Toekomst Dichterbij' richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van kansarme gezinnen door het ondersteunen van 20 gebiedsgerichte interventies en 20 integrale aanpakken. Het programma loopt van 2015 tot 2020 met een totaal budget van € 20 miljoen. De aanvraag van subsidie heeft plaats op basis van een call for proposals. De eerste call wordt in februari 2015 opengesteld. Ook zal nog een 'white paper' worden gepubliceerd, waarin de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen uitgebreider beschreven worden.

Meer informatie over de vier programma's kan worden gevonden in de publieksteksten. Hierin zijn onder meer een uitgebreide omschrijving van de doelstelling, werkwijze en criteria opgenomen.

Terug naar overzicht