Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Amsterdam: € 4,3 miljoen in 2015 voor perspectiefbanen werklozen

De gemeente Amsterdam start in 2015 een proef met 425 tijdelijke, gesubsidieerde banen. Het doel van deze gesubsidieerde banen is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uiteindelijk aan gewoon, ongesubsidieerd werk te helpen. Wethouder Vliegenthart heeft een voorstel over deze proef met zogenoemde 'perspectiefbanen' naar de gemeenteraad gestuurd. 115 van de 425 perspectiefbanen zijn bedoeld voor jongeren. In eerste instantie trekt de wethouder eenmalig € 4,3 miljoen uit.

Als het experiment slaagt, moet voor 2016 worden gezocht naar een structurele financiering. Uiteindelijk moet het plan de gemeente geld aan uitkeringen besparen, doordat uitkeringsgerechtigden een betaalde baan krijgen.

De perspectiefbanen vangen aan met een leerstage bij een bedrijf. De werkzoekende zit dan in een uitkering, maar loopt stage om opgeleid te worden voor de baan die hij kan gaan doen bij het bedrijf. De leerstage duurt maximaal een half jaar en er staat geen vergoeding tegenover (omdat de werkzoekende al een uitkering ontvangt). Wel is er bij afronding van de stage een premie: € 250 als de leerstage niet leidt tot ongesubsidieerd werk en € 500 als dat er wel komt.

Vervolgens stroomt de werkzoekende door naar de daadwerkelijke perspectiefbaan, waarbij het loon deels wordt betaald door de werkgever en deels door de gemeente. De werkgever betaalt datgene wat de werknemer oplevert en de gemeente vult dat aan tot het minimumloon. De bijdrage van de gemeente aan het jaarsalaris ligt waarschijnlijk tussen de € 10.000 en € 20.000 per jaar. Om te voorkomen dat de werkgever te veel gaat wennen aan de subsidie duurt de perspectiefbaan slechts een half jaar. Wanneer de werkgever niet tot verlenging overgaat, kan de werknemer nog de kans krijgen om een half jaar een perspectiefbaan te doen bij een ander bedrijf.

Overigens voert de gemeente Amsterdam momenteel al een regeling uit, waarbij werkgevers aanspraak kunnen maken op een loonkostensubsidie voor werkzoekenden. Zij moeten voor indiensttreding tenminste zes maanden werkloos zijn en hen moet een arbeidsovereenkomst worden geboden van tenminste zes maanden. De maximale hoogte van de subsidie is 50% van het wettelijk minimum (jeugd)loon exclusief vakantietoeslag, berekend bij een voltijds dienstverband. De maximale subsidieperiode is twaalf maanden.

Terug naar overzicht