Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Oproep Seed Money Projecten in de agrifoodsector

In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 600.000 beschikbaar voor de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen tezamen.

In Seed Money Projecten worden mkb'ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve internationale samenwerkingsverbanden. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden.

Een aanvrager vanuit het bedrijfsleven of een landbouwraad kan experts inschakelen van Wageningen UR ter indicatieve waarde van € 25.000 en met een maximale waarde van € 40.000 (inclusief btw). Het budget van € 25.000 is van toepassing bij vooral deskresearch en activiteiten in Nederland, het budget van € 40.000 is van toepassing indien ook een landenbezoek nodig is.

De bijdrage van bedrijven in het project bestaat uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven besteden. Dit wordt beschouwd als een in-kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven.

Voorstellen kunnen tot en met 16 december 2022 worden ingediend.

Zie voor meer informatie: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/

Terug naar overzicht