Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Wijziging van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Er is een wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 (RAVS) gepubliceerd.

Ten eerste wordt eenmalig € 4,5 miljoen extra aan RMC-regio’s verstrekt via de RMC-contactgemeenten in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’. Deze middelen worden toegevoegd aan de reguliere specifieke uitkering die RMC-contactgemeenten al ontvangen voor uitvoering van de bestaande wettelijke RMC-taken. De Aanpak Jeugdwerkloosheid is in 2020 ingezet als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket aan maatregelen ter ondersteuning van de economie tijdens de coronacrisis. De Aanpak Jeugdwerkloosheid wordt met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verlengd in 2022.

Ten tweede is de begripsbepaling van jongeren in een kwetsbare positie gewijzigd. De aanleiding hiervoor is dat de oude begripsbepaling van jongeren in een kwetsbare positie niet de volledige doelgroep omvatte die gemeenten en onderwijsinstellingen volgen in de door- of uitstroom naar onderwijs of arbeid.

Ten derde wordt de indeling van gemeenten in RMC-regio’s aangepast als gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen en een splitsing van een RMC-regio.

Over de regeling
Het doel van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 is het voorkomen en bestrijden van uitval onder jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De regeling moet ervoor zorgen dat elke jongere op school zit of aan het werk is en zo nodig een aansluitend zorg- en ondersteuningsaanbod ontvangt.

Terug naar overzicht