Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

VWS steunt gemeenten bij versterking cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning (SUVCO) gepubliceerd.

Met deze regeling worden (meer) gemeenten in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Voor de looptijd van de regeling (tot en met 2023), zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld: € 500.000 (voor 2021), € 1.250.000 (voor 2022) en € 1.250.000 (voor 2023).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een gemeente. De specifieke uitkering wordt verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning. De activiteiten en de daarmee samenhangende kosten die in aanmerking komen voor de uitkering zijn:

  • de inzet van projectleiding voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning;
  • het doen van onderzoek naar wat er nodig is om de functie van cliëntondersteuning lokaal te versterken.


De activiteiten waarvoor een uitkering wordt verstrekt, worden verricht in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024. De uitkering bedraagt maximaal € 50.000 per gemeente.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. De aanvraagperioden zijn:

  • voor 2021: tot en met 15 november 2021;
  • voor 2022: tot en met 29 april 2022;
  • voor 2023: tot en met 28 april 2023.

Terug naar overzicht