Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Nieuwe VIA-regelingen voor innovatief noordelijk mkb bekend

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft onder voorbehoud de wetteksten bekendgemaakt van de nieuwe regelingen VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten (VIA2021PLUSOP) en VIA 2021 plus softwareontwikkeling (VIA2021PLUSSO).

Beide onlangs al aangekondigde nieuwe regelingen gaan onder voorbehoud van definitieve besluitvorming van 15 november tot en met 31 december 2021 open voor het indienen van subsidieaanvragen. Ten opzichte van de eerder dit jaar opengestelde voorgangers, de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten (VIA2021OP) en de VIA 2021 softwareontwikkeling (VIA2021SO), zijn slechts enkele wijzigingen aangebracht.

VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten
Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten (VIA2021PLUSOP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema ‘ondernemende regio/krachtig ondernemerschap’ binnen de RIS3 2021-2027 en zien op ontwikkeling van:

  • een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé;
  • het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid of onderzoek ten behoeve hiervan.


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten voor een project dat door één middelgrote onderneming wordt uitgevoerd, 45% van de subsidiabele kosten voor een project dat door één micro- of kleine onderneming wordt uitgevoerd, en 50% van de subsidiabele kosten voor een samenwerkingsproject. Voor een individueel project bedraagt de subsidie maximaal € 50.000, voor een samenwerkingsproject bedraagt de subsidie maximaal € 100.000 (dit onderscheid is nieuw ten opzichte van de voorgaande regeling).

Het subsidieplafond van € 4 miljoen wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Zie ook: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-ontwikkelingsprojecten-2021-plus

VIA 2021 plus softwareontwikkeling
Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus softwareontwikkeling (VIA2021PLUSSO) is het stimuleren van innovatie op het gebied van softwareontwikkeling bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema ‘ondernemende regio/krachtig ondernemerschap’ binnen de RIS3 2021-2027 en zien op ontwikkeling van:

  • een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming en een oplossing kent voor een technische onzekerheid; of
  • proof-of-concept software, oftewel een digitale code, uitsluitend voor het aantonen van het technische werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing, voorafgaand aan de ontwikkeling van een product of dienst.


De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten voor een project dat door een middelgrote onderneming wordt uitgevoerd en 45% van de subsidiabele kosten voor een project dat door een micro- of kleine onderneming wordt uitgevoerd. De subsidie bedraagt maximaal € 35.000 (dit is € 15.000 lager dan bij de voorgaande regeling).

Het subsidieplafond van € 1,5 miljoen wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Zie ook: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-softwareontwikkeling-2021-plus

Terug naar overzicht