Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

NWO-oproep (pre-)klinische studies alternatieven voor antibiotica

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft een call gepubliceerd binnen het programma 'Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance' (NACTAR). Concreet betreft het de oproep 'NACTAR: (pre-)klinische studies'.

Het doel van het NACTAR-programma is het leveren van nieuwe bioactieve verbindingen en alternatieven voor antibiotica gericht op het genezen van menselijke besmettelijke ziekten veroorzaakt door MDR-bacteriën (multi-drug resistent-bacteriën).

Het doel van de nu gepubliceerde oproep voor (pre-)klinische studies is het ondersteunen van studies die erop gericht zijn om nieuw ontwikkelde antibiotica, producten en/of alternatieve behandelingen in de fase van (pre-)klinische testen te brengen. Verwacht wordt dat projecten bijdragen aan de vertaling van eerder ontwikkelde verbindingen, therapieën en/of behandelingen naar de kliniek, gericht op het genezen van humane infectieziekten veroorzaakt door MDR-bacteriën.

Voor subsidie in aanmerking komende onderzoeksactiviteiten bestaan uit (delen van) pre-klinische, fase 0, fase 1 of vroege fase 2 klinische studie met duidelijk omschreven (klinische) eindpunten. De beoogde aanpak moet voldoen aan criteria van de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMA) en/of de Internationale Raad voor harmonisatie van technische voorschriften voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ICH).

Aanvragen kunnen worden ingediend door wetenschappers in dienst van (technische) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, evenals instituten die in aanmerking komen voor financiering door NWO. Bedrijven uit de sector (mkb of industrie) kunnen deelnemen aan het project als (potentiële) gebruiker die niet verplicht is om cofinanciering bij te dragen. Binnen deze oproep kan een aanvrager deelnemen aan één voorstel als hoofdaanvrager en aan één voorstel als medeaanvrager.

De subsidie bedraagt minimaal € 200.000 tot maximaal € 1 miljoen per project, voor een project met een maximale looptijd van twee jaar. Projectspecifieke kosten voor tijdelijk personeel, verbruiksgoederen en andere materialen kunnen worden gefinancierd uit het projectbudget. Het beschikbare budget voor de oproep is € 1 miljoen.

Vooraanmeldingen kunnen tot en met 14 januari 2020, 14.00 uur, via ISAAC worden ingediend. De deadline voor het indienen van volledige projectvoorstellen is 24 maart 2020, 14.00 uur.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html

Terug naar overzicht