Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Flevoland verduidelijkt subsidieregeling voor verduurzaming van daken

De provincie Flevoland heeft de Nadere regels van asbest naar duurzaam dak 2019-2020 provincie Flevoland (ASDDFL) gewijzigd, omdat in de praktijk is gebleken dat de regeling op enkele punten niet duidelijkheid genoeg was.

Door de wijziging wordt nu expliciet duidelijk gemaakt dat:

  • de verduurzaming van het dak het uitgangspunt vormt voor de subsidieverlening;
  • het aantal verwijderde vierkante meters asbestdak medebepalend is voor de hoogte van de subsidie;
  • voor de sanering van het asbestdak geldt dat deze gesaneerd wordt óf na 1 januari 2016 gesaneerd is;
  • geen subsidie wordt verleend indien het plaatsen van zonnepanelen plaatsvindt voordat een verzoek tot subsidie is ingediend;
  • geen subsidie wordt verleend voor dakisolatie indien het aanbrengen plaatsvindt voordat een verzoek tot subsidie is ingediend.


Over de regeling
Met de regeling stimuleert Flevoland de sanering van asbestdaken in combinatie met de verduurzaming van het dak door het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van aanvullende isolatie.

Subsidie kan worden aangevraagd door of namens de eigenaar, erfpachter of pachter van het te verwijderen asbestdak of een asbestdak dat na 1 januari 2016 is verwijderd. Overheidsinstellingen komen niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er sprake zijn van het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met saneren. Mocht het dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per locatie en bestaat uit een vast bedrag van € 500 per locatie, met daarnaast € 6,50 per vierkante meter dakoppervlakte. Voor daken groter dan 250 vierkante meter geldt een bedrag van € 4,50 per vierkante meter. Deze bedragen per vierkante meter worden met € 2 per vierkante verhoogd indien er, naast het plaatsen van zonnepanelen, ook isolatie wordt aangebracht op het dak.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 20202 doorlopend worden ingediend en worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst. In totaal is € 1,5 miljoen te verdelen.

Terug naar overzicht