Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Zuid-Holland stelt nieuwe innovatiesubsidie voor regionale netwerken vast

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie vastgesteld. Met deze regeling kunnen netwerken van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie worden verstrekt. Het is de opvolger van de Subsidieregeling regionale topsectoren Zuid-Holland, die komt te vervallen. Het geheel is met ingang van 1 november 2018 van kracht.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een innovatiecluster: een structuur of georganiseerde groep van partijen, dat kan bestaan uit innovatieve starters, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding, niet-commerciële organisaties en andere verwante economische spelers.

 

Het doel van het innovatiecluster is het stimuleren innovatieve activiteiten, door faciliteiten te delen en uitwisseling van kennis en deskundigheid te bevorderen. Daarnaast moet het daadwerkelijk een bijdrage leveren aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster. Er kan subsidie worden aangevraagd voor: 

  • het aansturen van het innovatiecluster, om samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten te bevorderen; 
  • de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen; en 
  • het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties, om de kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking te ondersteunen. 

De subsidie wordt verstrekt voor maximaal 4 jaar. De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000. Subsidies van meer dan € 500.000 worden niet verstrekt. Geadviseerd wordt, vooraf contact op te nemen met de provincie, voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt de regeling nader toegelicht en wordt ondersteuning geboden, om de aanvraag zo snel en kansrijk mogelijk voor te bereiden.

Terug naar overzicht