Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

ZonMw opent Sport en Bewegen 2018

Bij ZonMw kunnen tot en met 13 december 2018 projectideeën worden ingediend voor de tweede subsidieronde van het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In aanmerking komen onderzoeksvragen over bijvoorbeeld bewegen en vitaliteit, de kansen die sport biedt om maatschappelijke problemen aan te pakken of op het vlak van technologie en data voor betere sportprestaties. Er is een budget beschikbaar van € 4,5 miljoen. De bijdrage ligt tussen de € 500.000 en € 750.000 voor een periode van vier jaar.

Het is van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en er moet een cofinanciering van minimaal 30% worden gerealiseerd. Een samenwerkingsverband bestaat minstens uit een universiteit of umc, een hogeschool, een sport- of zorgorganisatie, een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie.

 

Er kunnen uitsluitend voorstellen worden ingediend, gericht op ten minste een van de volgende thema’s:

  • Beter presteren;
  • Een leven lang bewegen;
  • De waarde(n) van sport;
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

ZonMw organiseert op 13 november a.s. van 14.00 tot 15.30, in Den Haag een informatiebijeenkomst over de oproep. Er zal dan ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Aanmelden kan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen aan sportonderzoek@zonmw.nl.

Terug naar overzicht