Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Subsidieregeling voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw in Noord-Brabant vastgesteld

De provincie Noord-Brabant heeft een tweede wijzigingsregeling gepubliceerd op de Subsidieregeling transitieregeling veehouderij. De regeling wordt uitgebreid met de paragraaf Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Aanvragen in dit kader kunnen worden ingediend van 15 november 2018 tot en met 31 oktober 2020. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 500.000.

Met de paragraaf Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw wil Noord-Brabant bereiken, dat veehouders realistische businessplannen opstellen, om zo een meer natuurinclusieve manier van ondernemen mogelijk te maken. Aanvragen kunnen worden ingediend door veehouders en samenwerkingsverbanden van agrarische bedrijven, waarvan er ten minste één veehouder is. De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 10.000. De maximale bijdrage is zodanig, dat over een periode van drie belastingjaren het plafond voor de de-minmissteun niet wordt overschreden.

 

Als nieuwe bijlagen bij de regeling zijn de Inhoudelijke vereisen voor een omschakelplan en de vereisten voor een businessplan voor natuurinclusieve landbouw opgenomen. 

Terug naar overzicht