Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Subsidiemogelijkheden voor zetmeelaardappelen in Drenthe

Drenthe heeft de plattelandsontwikkelingssubsidie POP3 uitgebreid met een paragraaf gericht op fysieke investeringen voor de industriële verwerking van zetmeelaardappelen. Hierbij moeten de investeringen tot een meerwaarde leiden voor zowel de verwerker als de telers.

De subsidie is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) landbouwers en groepen landbouwers, verwerkende bedrijven in de agrarische sector en landbouwcoöperaties. De bijdrage is 40% van de subsidiabele kosten. De ingediende aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op basis van de selectiecriteria effectiviteit, haalbaarheid / kans op succes, innovativiteit en efficiëntie.

Terug naar overzicht