Nieuws

nov
1

Nieuwe materialen-call TTW half november open

De al eerder aangekondigde nieuwe materialen-call van de NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gaat half november open. De deadline is naar verwachting medio april 2019. De call sluit aan bij de roadmap HTM van de topsector High Tech Systemen en Materialen en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren Energie en Chemie. Het beschikbare budget van NWO zal € 4,75 miljoen zijn.

Het uitgangspunt voor de call is het rapport ‘Dutch Materials – Challenges for Materials Science in the Netherlands’, waarin een analyse is gemaakt van het materialenonderzoek in Nederland en een visie is beschreven voor de toekomst. Er is gekozen voor de volgende twee strategische onderzoeksthema’s uit het rapport, namelijk Designer Functional Metamaterials en Next Generation Engineering Materials.

 

De toegestane cofinanancieringspercentages zijn 10% en 30%. Aanvragen in de 10% cofinanciering (in kind is toegestaan) vereisen dat het om onderzoek gaat op TRL-niveau 1 of 2. De TRL-niveau’s worden in de call toegelicht en moeten uitgebreid onderbouwd worden. Voor de 30% categorie (minimaal helft in cash) is deze onderbouwing niet nodig.

 

In januari organiseert NWO een matchmaking event. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Terug naar overzicht