Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Creative Europe maakt vijf nieuwe MEDIA oproepen bekend

Het uitvoerend Agentschap heeft vijf nieuwe oproepen gepubliceerd voor het subprogramma MEDIA van Creative Europe. MEDIA verbetert de toegang tot professionele audiovisuele beurzen, exposities en markten. Daarnaast bevordert het zowel het online gebruik van bedrijfsmiddelen binnen en buiten Europa als de wereldwijde verspreiding van Europese en internationale films op alle distributieplatforms.

Het gaat om de volgende oproepen: 

 • Steun voor markttoegang (Support for Access to Markets 2019, EACEA/31/2018): uiterste indiendatum: 7 februari 2019. De totale begroting voor deze call is beraamd op € 6.800.000. De activiteiten moeten van start gaan tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020. De actie mag maximaal 12 maanden duren. Aanvragen moeten betrekking hebben op een van onderstaande acties: 
  • Actie 1 – B2B-markten (fysiek) voor Europese audiovisuele vakmensen, of
  • Actie 2 – Activiteiten tussen bedrijven onderling gericht op de promotie van Europese werken;
 • Online bevorderen van Europese audiovisuele werken (Promotion of European Audiovisual Works Online 2019, EACEA/30/2018): Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 5 april 2019. Er kan subsidie worden aangevraagd voor drie typen activiteiten (acties). De totale begroting voor de cofinanciering van projecten wordt beraamd op € 10.110.000, onderverdeeld in indicatieve bedragen van: 
  • € 4.000.000 voor Actie 1: ondersteuning van bevorderings-, marketing- en brandingactiviteiten van video-ondemand-diensten; 
  • € 2.060.000 voor Actie 2: ondersteuning van de ontwikkeling van pakketten die 'online ready' zijn; 
  • € 4.050.000 voor Actie 3: ondersteuning van innovatieve strategieën en onlinehulpmiddelen voor de verspreiding, distributie en bevordering van Europese audiovisuele werken, inclusief initiatieven voor  publieksontwikkeling die gericht zijn op innovatieve en participatieve strategieën om een breder publiek te bereiken met Europese films.
 • Ondersteuning van de internationale verkoopagenten van Europese cinematografische film: het 'programma voor verkoopagenten' (Sales Agent Support 2019, EACEA/29/2018): aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 november 2019. De totale begroting voor deze call bedraagt € 3.500.000;
 • Steun voor distributie van niet-nationale films - het automatische programma voor distributie (Distribution Automatic Support 2019, EACEA/27/2018: aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 5 september 2019. De totale begroting voor deze oproep bedraagt € 24.350.000;
 • Steun voor internationale coproductiefondsen (Support to International Co-production Funds 2019, EACEA/26/2018): aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 6 maart 2019. Het totale beschikbare budget is € 2.750.000, waarbij per geselecteerde aanvrager maximaal € 700.000 kan worden verstrekt.

Terug naar overzicht