Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe gepubliceerd

Met de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe ondersteunt de provincie MKB-ondernemers op het gebied van internationale handel. Er wordt subsidie verstrekt voor internationale marktverkenningsactiviteiten en - marktontwikkelingsactiviteiten, en handelsmissies. Er wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt € 100.000 en is als volgt verdeeld: marktverkennings en -marktontwikkelings activiteiten: € 62.500, handelsmissies: € 37.500.

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan een handelsmissie of beurs. Aanvragen kunnen vanaf 1 november 2017 worden ingediend. Het hiervoor benodigde formulier is beschikbaar via de website.

 

De bijdrage voor Internationale marktverkenningsactiviteiten en -ontwikkelingsactiviteiten is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000 per activiteit. De bijdrage voor een handelsmissie activiteit is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 3.000 per activiteit.

Terug naar overzicht