Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Subsidie voor herintreders in het primair onderwijs

In het verleden is gebleken dat het activeren van de stille reserve een succesvolle bijdrage kan leveren aan het terugdringen van een lerarentekort. Om het huidige lerarentekort in het primair onderwijs te verminderen, is de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs vastgesteld. Vanaf vandaag kunnen schoolbestuurders die een herintreder in dienst nemen, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding.

De herintreder is niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2017 benoemd of aangesteld en de duur van de aanstelling of benoeming is ten minste zes maanden. Ook is de herintreder gedurende ten minste twaalf aaneengesloten maanden direct voorafgaand aan het moment van benoeming of aanstelling niet werkzaam geweest als leraar in het primair onderwijs.

 

De bijdrage is € 2.500 per herintreder. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018.

Terug naar overzicht