Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Rectificatie Noord-Holland POP3 EIP-AGRI

De provincie Noord-Holland heeft een rectificatie gepubliceerd van het openstellingsbesluit voor het POP3-onderdeel Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-AGRI). In het eerdere openstellingsbesluit werd een bedrag genoemd van € 500.000 voor de maximaal te verlenen subsidie. Dit moet € 250.000 zijn.

Verder is in de toelichting van de gerectificeerde tekst bij de subsidiabele kosten een alinea toegevoegd. Er wordt benadrukt dat het in deze openstelling het primair gaat om samenwerking voor innovaties en niet om het doen van investeringen. 'Enkel kosten die aantoonbaar rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft, zijn subsidiabel (artikel 1.13 lid 1 a +van de uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland). Dat houdt in dat investeringskosten enkel subsidiabel voor zover zij binnen de projectperiode vallen. Indien de investering een langere levensduur heeft dan de looptijd van het project, zal de subsidie worden gebaseerd op de afschrijvingskosten, waarmee ook rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde.'

 

Met de Subsidie samenwerken in het kader van Europese Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-AGRI) kan de provincie Noord-Holland subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project door de operationele groep. Ondersteunend hieraan kan eventueel ook subsidie worden verstrekt voor de oprichting van een operationele groep of het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.

 

Aanvragen kan sinds 30 oktober jl. De deadline is 31 januari 2018.

Terug naar overzicht