Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Nieuwe subsidieplafonds en openstellingen voor natuur- en landschapsbeheer in Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben nieuwe subsidieplafonds en een openstellingsbesluit vastgesteld voor natuur- en landschapsbeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016 (SVNL 2016) en de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland (SNL) 2009, die aan de SVNL 2016 vooraf ging.

In het kader van de SVNL 2016 is er een subsidieplafond voor subsidies gereserveerd van € 4 miljoen voor de beheerperiode 2018 tot en met 2023. Voor de SNL 2009 bedraagt het subsidieplafond € 200.000 voor het uitbreiden van lopende beschikkingen (periode 2018-2019) van gecertificeerde beheerders.

 

Voor beide regelingen kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 15 november a.s. De deadline is 31 december 2017.

Terug naar overzicht