Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Laatste tender Partners voor Water in 2014

Begin volgend jaar opent de allerlaatste tender van het subsidieprogramma Wereldwijd werken met water. De sluitingsdatum is naar verwachting eind februari 2014. De voorwaarden voor deze tender zijn gelijk aan de voorwaarden van de vorige tenderrondes. Projecten, die voor deze tender worden ingediend, moeten uiterlijk 31 december 2015 worden afgerond.

Het wordt aangeraden, voorafgaand aan de aanvraag een projectideeformulier in te dienen bij Partners voor Water. Aansluitend zal de projectadviseur contact met u opnemen. Dat gebeurt, afhankelijk van het idee, per e-mail, telefoon of een persoonlijk gesprek. De projectadviseurs kunnen u dan tevens een indicatie geven of uw projectidee kans maakt op subsidie.

Het programma Partners voor Water 2010-2015 richt zich op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO’s) te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In 2011 is het programma Partners voor Water van start gegaan met de subsidieregeling Wereldwijd werken met water. Hiermee wordt subsidie verstrekt voor een:
• milieu-haalbaarheidsproject;
• pilotproject;
• kennisversterkingsproject;
• of een combinatie van bovengenoemde projecten.

Terug naar overzicht