Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Intentieovereenkomst Spar Holding en ministerie BZK voor leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

Spar Holding en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben een intentieovereenkomst getekend, voor de verbetering van de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden. Het convenant is gesloten, omdat een groot aantal vestigingen van Spar Holding B.V. gelegen is deze gebieden. 

In 2011 is op initiatief van Spar een onderzoek gehouden naar het maatschappelijk belang van een buurtwinkel voor de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp. Het onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd over de bijdrage van de buurtsuper aan sociaal maatschappelijke aspecten in de buurt. Vastgesteld is dat er een relatie is tussen de aanwezigheid van een buurtwinkel en de sociale cohesie, het woongenot en het onderlinge contact van bewoners in de buurt. De aanwezigheid van een winkel is de belangrijkste factor voor de leefbaarheid. 
 
In krimp- en aandachtsgebieden zullen vijf Spar- en/of Attentwinkels worden geselecteerd, waar Spar met de betrokken ondernemers concrete programma’s zal maken om de leefbaarheid en zelfredzaamheid te versterken. De intentieverklaring loopt tot het einde van 2015 en zal worden verlengd, zolang beide partijen van mening zijn dat dit, binnen de gemaakte afspraken, nodig blijft.

Terug naar overzicht