Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Aanvraag voor Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer weer mogelijk

Van 15 november tot en met 31 december 2013 kunnen particuliere natuurbeheerders weer een aanvraag indienen voor de Subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL), beheerjaar 2014. De volgorde waarin de aanvragen bij Dienst Regelingen binnenkomen bepaalt de verdeling van het beschikbare budget. De aanvragen kunnen vanaf 1 november al digitaal worden ingevuld. Ondertekenen en versturen is mogelijk vanaf 15 november.

Digitaal invullen heeft een aantal voordelen. De beheereenheden zijn al ingetekend. En tijdens het invullen ziet de aanvrager direct welke mogelijkheden er per beheereenheid zijn. Zo wordt men gewaarschuwd als een beheerpakket niet mogelijk is in het gebied waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Bij digitaal invullen wordt direct een ontvangstbevestiging gestuurd. Voor meer informatie over of hulp bij het digitaal invullen kan contact op worden genomen met een van de medewerkers van het DR Loket.

Met de subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer wordt subsidie verstrekt gericht op het beheer van Natuur en Landschap. De provincie bepaalt in welke gebieden beheerders subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via SNL. Zij maakt hiervoor een Natuurbeheerplan waarin de natuurbeheer- en landschapstypen voor alle percelen en terreinen vastliggen. Subsidie is alleen mogelijk voor het beheertype dat in het Natuurbeheerplan is vastgesteld. De subsidie voor het beheertype moet ook zijn opengesteld in het zogenoemde openstellingsbesluit van de provincie.

Terug naar overzicht