Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

Reglementen Mondriaan Fonds gewijzigd

Het bestuur van het Mondriaan Fonds heeft besloten, haar Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. De wijzigingen hebben betrekking op het vaststellen van een termijn voor het indienen van aanvragen en het vaststellen van een vervaldatum.

Vanaf 1 januari treedt de subsidieperiode 2013-2016 in werking.Vanaf dat moment zal het Mondriaan Fonds geen aanvragen meer verwerken van subsidies uit de huidige regeling, omdat deze niet meer past binnen het nieuwe rijksbeleid. Het Mondriaan Fonds komt op 1 januari 2013 met een nieuwe regeling. Om te voorkomen dat aanvragen die aan het eind van de subsidieperiode 2009-2012 binnen komen, pas in 2013 behandeld kunnen worden, worden de reglementen gewijzigd. Aanvragen voor de cultuurperiode 2009-2012 komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, als zij zijn ingediend vóór 1 december 2012.

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen. Het Mondriaan Fonds komt voort uit de fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Terug naar overzicht